Postępowania sporne

Prowadzenie postępowań spornych z zakresu prawa własności przemysłowej w tym zwalczania nieuczciwej konkurencji