O nas

Rafał ParczewskiZałożyciel Kancelarii

Rafał Parczewski

Rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej.

W trakcie swojej kariery, prócz współpracy z renomowanymi kancelariami, przez dziewięć lat był pracownikiem Katedry Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Pełnił również funkcje: członka zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy; członka zarządu AIM (European Association of Branded Goods Manufactures); dyrektora generalnego Stowarzyszenia Wytwórców Produktów Markowych – ProMarka.
Połączenie doświadczenia w pracy na kierowniczych stanowiskach na rzecz największych koncernów międzynarodowych z wiedzą i doświadczeniem prawniczym i rzecznikowskim ma istotny wpływ na zrozumienie klientów i ich potrzeb. Znajduje to przełożenie na wysoki poziom świadczonych usług.

Specjalizuje się w sprawach związanych z szeroko pojętą ochroną  przedmiotów praw własności przemysłowej (m.in. znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków) zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawie reklamy i transferze technologii. Doradza również w sprawach związanych z przygotowaniem strategii zarządzania własnością intelektualną w ramach przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej.

Włada językiem polskim i angielskim