Postępowania sporne

Prowadzenie postępowań spornych z zakresu prawa własności przemysłowej w tym zwalczania nieuczciwej konkurencji

Uzyskiwanie ochrony

Pomoc prawna i techniczna w uzyskaniu i utrzymywaniu ochrony w Polsce i na świecie na wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe i inne prawa własności...

Innowacje

Badania stanu techniki oraz potencjału komercyjnego wynalazków i innych innowacyjnych rozwiązań.